ISRAEL FILM FUND
NGO 58-015-103-3
קרן הקלנוע הישראלי

פותחים את האתר החדש

הגיע הרגע והאתר החדש שלנו עולה לאויר. החידוש העיקרי הוא האפשרות של הגשת בקשה להשקעה דרך האתר. לא עוד ניירת, אין צורך להגיע למשרדי הקרן. הכל נעשה דרך האתר ובפשטות. ההגשה האינטרנטית תאפשר קיצור משמעותי בתהליך הקריאה והמיון. האזור האישי יאפשר למגישים מעקב אחרי השלב בו נמצא התסריט בתהליך הקריאה והמיון. באזור האישי יוכלו המגישים לקבל את חוות הדעת של היועצים האומנותיים ולראות את ההיסטוריה של ההגשות לקרן. האתר נמצא עדין בתהליך של פיתוח, הקדמנו את הפתיחה כדי לאפשר את ההגשות במועד הקרוב ובשבועות הקרובים נשלים את בניית האתר. אנו מקווים כי תהנו מהחידושים, הנגישות והעיצוב.